Ty jesteś Skała… Prymat św. Piotra. Sukcesja papieska

dnia

” A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.  A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.” Mt 16.15-20

Któż nie zna tych słów i kto się nie zastanawiał nad nimi? Kościół katolicki dzięki nim uzurpuje sobie władzę absolutną w kościele a jaka jest prawda? Najpierw musimy ustalić fakty. Po pierwsze Jezus był Żydem i jako Zbawiciel przyszedł do Żydów. Apostołowie też byli Żydami a więc stąd wniosek że musimy patrzeć na te słowa przez pryzmat judaizmu. Największe problemy są ze słowami ” a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.”  Znalazłem że „zgodnie z żydowskim rabinicznym zwyczajem: mogą określać, co jest zabronione, a co jest dozwolone” wg. „Analytical Lexicon of the New Testament Greek” Friberg.

Skoro tak to wszystko staje jasne. Już opisuję wam o co w tym chodzi. Najpierw przypomnijmy sobie co powiedział Jezus, kiedy wybierał Piotra. ” Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.” Łk 5.10 Od razu Jezus mówi jaka będzie rola Piotra. Piotr oczywiście nie zrozumiał o czym Jezus mówił, więc po zmartwychwstaniu słyszy podobne słowa: ” Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.”

Nie wiem, czy widzicie logikę w wypowiedzi Jezusa względem słów z Mateusza. Jezus mówi do Piotra, że będzie głosił jako pierwszy Ewangelię i pozyskiwał ludzi dla Królestwa Niebieskiego, a mówiąc „Paś owieczki moje” odnosi się do wcześniejszych słów „A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.” w znaczeniu prowadź tych których pozyskasz i ucz o wszystkim co widziałeś i czego ciebie nauczyłem. Ufam tobie, dlatego co uznasz za właściwe, dobre – takie będzie i w Niebie, co potępisz to będzie potępione w Niebie. Ale Jezus mówi coś więcej. Mówi, Piotrze masz być przykładem, wzorem dla innych a wręcz opoką na której inni będą opierać swoją wiarę i drogę do Boga. To dlatego Bóg tak często poddawał próbie wiarę Piotra, ponieważ chciał go przygotować i umocnić do zadania jakie na niego czekało. Warto przypomnieć szybko kolejne, opisane przez Ewangelię, wydarzenia które miały na to wpływ.  

Cudowny połów ryb i słowa Piotra „Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci.„, kiedy Jezus chodził po wodzie i pierwsze zwątpienie Piotra  „A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?”, trzykrotne zaparcie Piotra: „Odpowiedział mu Jezus: Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.” „I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał.” 

Wszystkie te sytuacje sprawiły, że Piotr mocno wziął sobie do serca te doświadczenia,zwłaszcza, gdy gorzko zapłakał, kiedy zdał sobie sprawę jak łatwo zawiódł Mistrza. 

Co do kluczy to obraz jest prosty. Jezus powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem i że jest bramą dla owiec ale ktoś musi pierwszy przyprowadzić owce. Pokazać im drogę, kiedy Jezus będzie u Ojca. I to są te klucze, ponieważ to Piotr, jako pierwszy wskazał nam i otworzył drogę do Jezusa, który prowadzi nas do swojego Ojca. Te klucze do Nieba widzimy już w pierwszych dwóch mowach Piotra. „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” [Uwierzcie w Jezusa]  „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.” „Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze”

Powiecie, że nie mam żadnego dowodu na poparcie wszystkiego co napisałem. A jednak. Zajrzyjmy do Dz 15.7 i posłuchajmy co Piotr mówi: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.” Piotr sam mówi, że został już dawno wybrany spośród innych, czyli miał być pierwszym głosicielem Słowa Bożego! I to właśnie czynił i tak właśnie realizował słowa które zostały zapisane w Mt 16.15-20. Dzieje Apostolskie już od samego początku ukazują odwagę i zaangażowanie Piotra w głoszenie Ewangelii. To on wygłosił pierwszą mowę ewangelizacyjną i nawrócił ok 3000 osób. To dzięki niemu działo się wiele znaków i cudów. Nawet kiedy został uwięziony i wychłostany to dalej odważnie głosił Dobrą Nowinę. Tak gorliwie wcielał w czyn słowa Jezusa.

Pod koniec życia, być może w celi śmierci, Piotr świadomy odpowiedzialności jak na nim ciążyła, spisał lub podyktował listy które zawierają  jeszcze raz wyraźnie wyłożyne zasady, na mocy których człowiek otrzymuje zbawienie, oraz reguły życia chrześcijańskiego. Nie ma w nich najmniejszej wzmianki, która pozwalałaby przypuszczać, że godził się na to, aby inni starsi czy pozostali apostołowie cokolwiek z tych zasad zmieniali, aby uczyli innej drogi zbawienia, lub aby obniżali wymagania moralne w stosunku do wierzących a słowem, aby rozwiązywali cokolwiek, co Piotr w Bożym pełnomocnictwie i pod natchnieniem Ducha związał, lub aby związywali coś, co on rozwiązał. 

„Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Tak w streszczeniu wygląda to, czego nauczał święty Piotr, który otrzymał klucze Królestwa Niebios, w taki sposób „związał” sprawy na ziemi i w taki sposób zostały one związane na niebie. Jeżeli więc ktoś chce przejść przez bramę nieba, musi trzymać się drogi, wytyczonej przez Jezusa Chrystusa, a wiernie i konsekwentnie głoszonej przez Jego ucznia i apostoła Piotra. Żadna inna droga go tam nie doprowadzi, gdyż nikt inny prócz Piotra  nie otrzymał od Jezusa Chrystusa upoważnienia do wytyczania jakiejś innej drogi poza tą jedyną. Piotr otrzymał klucze i otworzył szeroko bramę Królestwa Niebios. Jego wskazówki są miarodajne i wiążące, a zarazem także wiarygodne i niezawodne. Amen.

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s